A. Dierickx en Zoon BVBA logo

Hernieuwbare energie

 

 

De hernieuwbare energiebronnen leveren na omzetting elektriciteit, warmte of een (transport)brandstof. Gekoppeld aan een rationeel energiegebruik kunnen ze het verbruik van klassieke brandstoffen terugdringen, en bijgevolg ook de milieueffecten en het sociaal-economisch impact van onze energiebehoeften verminderen.

Duurzame energiebronnen hebben grote voordelen ten opzichte van fossiele brandstoffen.

De bronnen geraken allereerst nooit op: wind, zonlicht en warmte diep onder de aardkorst, zijn er altijd. Energie uit biomassa maakt gebruik van organische materialen zoals groente-, fruit- en tuinafval, hout en palmolie. Het kost wat tijd om die te telen of te produceren, maar in principe groeien die 'bronnen' in relatief korte tijd weer aan. De vorming van de fossiele brandstoffen daarentegen kost miljoenen jaren. Daarom heten ze in de praktijk eindige bronnen: als ze op raken, kunnen we niet wachten op de vorming van nieuwe olie, aardgas of steenkool.

Ander voordeel is dat bij de productie of omzetting van duurzame energie netto geen CO2 vrijkomt. Het omzetten van zonlicht of wind in elektriciteit, of het opwarmen van water met warmte uit de aardkorst, levert helemaal geen CO2 op. Bij het gebruik van biomassa komt enkel de CO2 vrij die eerder door de planten uit de lucht werd gehaald, daarom is het resultaat een netto nul uitstoot. Enkel voor de constructie van de installaties is (voorlopig) energie nodig uit fossiele brandstoffen. Maar deze energie wordt in de levenscyclus snel terugverdiend.

Europese Doelstelling

De Europese Commissie wil tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie met 55 procent terugdringen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dat is een aanscherping van de Europese klimaatambitie, want tot nu was een vermindering van 40 procent afgesproken.

Onze doelstellingen

Roodblauw wil vanaf 1 januari 2021 heel hard gaan inzetten op hernieuwbare energie!

Hoe pakken we dit aan?

Bij nieuwbouw worden al onze installaties uitgerust met vloerverwaming, het lage temperatuursysteem bij uitstek, en dit zowel in het leefgedeelte als in het slaapgedeelte. In de winter geeft de vloerverwarming het perfecte comfort, in de zomer kan er (al dan niet passief) koeling toegepast worden waardoor een goed geïsoleerde woning perfect op temperatuur blijft.

Meer en meer krijgen we te maken met extreme warmte tijdens de zomer dus dit is een enorme meerwaarde voor de installatie.

Voor renovaties maken we een combinatie van vloerverwarming met de ventiloconvectoren van Vaillant, deze werken ook op lage temperatuur zodat het rendement van de warmtepomp steeds gegarandeerd is.

Voor wat betreft warmtepompen hebben we alle vertrouwen in de systemen van Vaillant. Zij bieden zowel de systemen bodem/water, lucht/water als lucht/lucht aan.

Vaillant biedt kwalitatieve, duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor verwarming, koeling en warm water. Ontdek het uitgebreid gamma condensatieketels, warmtepompen, zonnepanelen en thermostaten.

Benieuwd naar onze vele referenties? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.