A. Dierickx en Zoon BVBA logo

Verwarming

Verwarming is vandaag de dag een heel ruim begrip. Voor wat betreft de stookplaats gaat het van een gewone huishoudelijke installatie met een al dan niet condenserende ketel op gas en mazout tot een bivalente installatie waarop verschillende energiebronnen kunnen aangewend worden.

Dit kan gaan over een houtketel, pelletketel, warmtepomp lucht-water of water-water, thermische zonnepanelen, electrische weerstand gevoed door zonnepanelen, wkk tot een gewone condenserende ketel. Alle energie wordt opgeslagen in een groot buffervat.

Een intelligente regelaar bepaalt  welke energievorm op welk moment het voordeligst is. Deze systemen zullen, gezien de sterk stijgende energieprijzen, in de toekomst meer en meer hun intrede doen.

Deze lagetemperatuursystemen kunnen gecombineerd worden met zowel radiatoren als vloerverwarming en wand - en plafondverwarming.

Maak kennis met onze systemen.