A. Dierickx en Zoon BVBA logo

Radiatoren en vloerverwarming

Een radiator kiezen 

Radiatoren zijn een van de belangrijkste elementen van een verwarmingsinstallatie; een goede, aangepaste radiator is essentieel om te garanderen dat de huiseigenaar geen geld verspilt door zijn huis te veel te verwarmen. 

RADSON biedt een zeer uitgebreid gamma radiatoren die beantwoorden aan alle smaken en vereisten. In ons gamma vindt u vast precies wat u nodig hebt om uw persoonlijkheid en uw interieur extra in de verf te zetten. Niet alleen op het vlak van warmteafgifte en controleerbaarheid maar ook op het vlak van vormen, stijlen en kleuren waarvan u het bestaan waarschijnlijk niet vermoedde. 

Berekeningen van het warmteverlies zijn essentieel om de output van de radiator en de vereiste afmetingen van de radiator in een welbepaalde kamer te bepalen. Het uiteindelijke warmteverliescijfer (uitgedrukt in Watt) kan afgestemd worden op een radiator met dezelfde of een hogere output. Als dit cijfer onderschat wordt, zal de kamer oververwarmd worden, wat zoveel betekent als verspilling. De afmetingen van een radiator in een kamer kunnen bij benadering geschat worden met behulp van een standaardberekening, maar voor een nauwkeurig resultaat zou een gekwalificeerde verwarmingsingenieur of ontwerper moeten worden geraadpleegd. 

Bij de berekening van de verwarmingsvereisten van een kamer is het van belang om rekening te houden met andere factoren die een invloed kunnen hebben op de hoeveelheid warmteverlies:

 
 Buitentemperatuur. 
De hoeveelheid warmteverlies van een gebouw kan afhangen van de plaats waar het gelegen is. Hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger het warmteverlies. 
Locatie van het gebouw en wind. 
Gebouwen die gelegen zijn in open ruimte en in winderige streken verliezen warmte tegen een hogere snelheid dan identieke gebouwen die gelegen zijn in een omgeving die beschermd is tegen extreme weersomstandigheden. 
 Leeftijd van het gebouw.  
Moderne gebouwen zijn doorgaans beter geïsoleerd dan oude, lekkende gebouwen. Ze hebben een lage warmteoverdrachtssnelheid en vereisen dan ook minder verwarming om een comfortabele temperatuur te handhaven. 
Ramen en beglazing. 
Ramen van hoogwaardige kwaliteit verminderen de warmteoverdracht en zijn dus goed voor een besparing op de verwarmingskosten voor de eigenaar. 
Plaatsing van buitenmuren.  
Kamers met buitenmuren hebben een lagere warmteoverdracht. 
Binnentemperatuur. 
Men dient ook rekening houden met de gebruiksdoeleinden van de kamer, hoe hoger de vereiste temperatuur, hoe groter de radiator moet zijn. 
Verwarmingsparameters. 
In de meeste gevallen worden de warmteverliescijfers bepaald aan de hand van de industriële norm EN442, i.e. watertemperatuur, debiet en return en de binnentemperatuur worden berekend op het niveau van 75/65/20<sup>o</sup>C. Als de installatie werkt binnen parameters die verschillen van de gegeven parameters of als de binnentemperatuur lager of hoger is dan 20<sup>o</sup>C, moeten correctiefactoren gebruikt worden. 

 

Waar mogelijk zouden radiatoren moeten worden geïnstalleerd op de buitenmuur onder het raam. Op deze manier wordt de koude lucht die binnenstroomt via het raam verwarmd door de radiator en gelijkmatig over de kamer verdeeld. Door gebruik te maken van verschillende kleine radiatoren in een grote kamer, in plaats van één grote, wordt de warmteverdeling beter gegarandeerd. De fysieke afmetingen van een radiator zijn eveneens belangrijk, zodat de kamer er evenwichtig uit ziet. Niets erger dan een kleine radiator met een grote warmteafgifte tegen een grote, open muur. In termen van kameresthetiek is het beter om een grotere radiator te nemen met een kleine warmteafgifte per vierkante meter. Als een radiator bedekt wordt, bijvoorbeeld door gordijnen, moet hij aanzienlijk groter zijn om de verminderde warmteoverdracht te compenseren.

 In kamers met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en sauna's, mogen paneel- en decoratieve radiators niet gebruikt worden, behalve als er aangepaste ventilatie voorzien is. 

Radson radiatoren worden geleverd met uiteenlopende aansluitingen aangepast aan de aard van de installatie; ze kunnen aan de zij- of onderkant aangesloten worden. Als een radiator onder een raam moet worden geïnstalleerd, is de hoogte van de radiator afhankelijk van de afstand tussen de vensterbank en de vloer. De onderkant van de radiator moet minstens 10 cm boven de vloer geplaatst worden en de bovenkant minstens 10 cm onder de vensterbank

Radiatoren en vloerverwarming
Radiatoren en vloerverwarming
Radiatoren en vloerverwarming
Radiatoren en vloerverwarming